งานทั้งหมด พนักงานขายหน่วยรถเงินสด / พนักงานขายพรีออเดอร์ / พนักงานขับรถ ประจำ Depot-ปราจีน , กำแพงเพชร , ขอนแก่น
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด / พนักงานขายพรีออเดอร์ / พนักงานขับรถ ประจำ Depot-ปราจีน , กำแพงเพชร , ขอนแก่น
งานขาย
|
อื่นๆ
|
25 อัตรา
พนักงานปฏิบัติการ
|
งานประจำ
วันที่โพสต์ : 30 พ.ย. 2565
|
รายได้ต่อเดือน
ประเทศไทย, เชียงใหม่, อำเภอเมืองเชียงใหม่, ตำบล หายยา
รายละเอียดงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด / พนักงานขายพรีออเดอร์ /พนักงานขับรถ

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการขายและรับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 

• ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าอุปโภคบริโภคในเขต 

• รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่ 

• จัดทำรายงานการขาย และแผนที่ลูกค้า 

• รายงานข้อมูลสภาวะทางการตลาด รู้เส้นทางเป็นอย่างดี 

งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บังคับบัญชา 

**ประจำศูนย์เปิดใหม่เดือนมกราคม 2565  รับสมัครด่วน!!! ( ประจำศูนย์ปราจีน , กำแพงเพชร , ขอนแก่น )

สนใจสมัครงานติดต่อคุณกมลวรรณ HR 02-3723461-79 ต่อ 1103

ค่าตอบแทน
ประเภทรายได้: รายได้ต่อเดือน
สวัสดิการ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม
ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน, พักร้อนตามอายุงาน และสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายแรงงาน ฯลฯ มีเงินเดือนประจำ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าคอมมิสชั่น, ค่าโทรศัพท์
คุณสมบัติ
เพศ: ไม่ระบุ
ประสบการณ์: 1 - 2 ปี
การศึกษา: ต่ำกว่ามัธยมศึกษาขึ้นไป
อายุ: 20 - 45 ปี
ต้องการใบขับขี่
- ใบขับขี่รถยนต์
- ใบขับขี่จักรยานยนต์
สถานที่ทำงาน
**ประจำศูนย์เปิดใหม่เดือนมกราคม 2565 รับสมัครด่วน!!! ( ประจำศูนย์ปราจีน , กำแพงเพชร , ขอนแก่น )